manbetx报道:

  《孙子兵法》可以说是享誉海外、家喻户晓的军事名著,其中“知彼知己,百战不殆”“兵无常势,水无常形”“投之亡地而后存,陷之死地而后生”都是琅琅上口的经典名句。作者孙武也因此被后世称为“兵圣”和“兵学鼻祖”。不过,先秦诸子的作品往往不成于一人一时,这个已经是公认的常识。而且,与先秦诸子不同的是,孙武其人的存在性,从宋朝开始也常常受到怀疑。为什么会有这样的争议呢?我们从记录孙武的原始资料说起。

  一、孙武存在吗?后世文献经历层累

  关于孙武的传记,我们最熟悉的是《史记?孙子吴起列传》的记载:

  孙子武者,齐人也。以兵法见于吴王阖庐。阖庐曰:“子之十三篇,吾尽观之矣,可以小试勒兵乎?”对曰:“可。”阖庐曰:“可试以妇人乎?”曰:“可。”……于是阖庐知孙子能用兵,卒以为将。西破强楚,入郢,北威齐晋,显名诸侯,孙子与有力焉。孙武既死,后百余岁有孙膑。膑生阿、鄄之间,膑亦孙武之后世子孙也。孙膑尝与庞涓俱学兵法。……孙膑以此名显天下,世传其兵法。

  这篇关于孙武最早的传记,提供的信息却非常简略。《孙子吴起列传》的“孙子”应该包括孙武、孙膑两代齐国人,但孙膑的事情详细,而孙武的事情简略。这篇传记大概只说一件事,就是孙武因《兵法》十三篇为吴王阖闾接见,然后为吴王练兵,并杀死不听令的两个宠妃。最后吴王让孙武担任将军,之后吴王阖闾“西破强楚”、吴王夫差“北威齐晋”,孙武都有参与的功劳。而孙膑则是孙武之后。

  除了《孙子吴起列传》外,《史记》还有其他对孙武的零碎记录。比如在《律书》中,称“吴用孙武,申明军约”,在《吴太伯世家》《伍子胥列传》中,提到阖闾三年时阖闾谋伐楚国郢都,此时孙武以军民疲惫为由劝阻,到阖闾九年时伍子胥和孙武才建议阖闾出兵。此外,《货殖列传》提到一句“孙吴用兵”,没有具体说是孙武还是孙膑。《史记》关于孙武的记载只有这些,孙武何时入吴,如果辅助吴国称霸,又因何去世?这些没有更多记载。

  在《史记》之后,关于孙武的记载开始逐渐丰富,但很明显也出现不少矛盾之处。

  

  东汉野史《越绝书》中说“吴王客齐孙武冢”在苏州巫门外离县城十里的地方,这是关于孙武之墓最早的记载;到了唐代《吴地记》还有“吴偏将军孙武坟”的记载。但是到宋代的《吴郡图经续记》《吴郡志》中,已经没有孙武墓的记载了,大概此时孙武墓已无存。清嘉庆年间,自称是孙武之后的孙星衍专门到苏州,寻找到一处叫“孙墩”的地方,但却不敢轻易下结论。今天苏州相城的孙武纪念园,正是在孙墩“孙武墓”的基础上修建。